Ontmoet MIA. Uw digitale spreekuur assistent.

Stroomlijn de in- en doorstroom van patiënten, reduceer wachttijden, ontlast de huisartsenpraktijk of -post en biedt de hoogste kwaliteit van zorg aan.

Bespaar typ- en vraagwerk, verkrijg een gegenereerde status, focus op de patiënt en kom sneller tot de diagnose.

Vertel het verhaal maar één keer en krijg de aandacht die u écht verdient. MIA bereidt u vanuit thuis of in de wachtkamer, intuïtief voor op het consult.

Wat is MIA?

De MIA suite werkt op een heel andere manier dan andere beeldbel- of e-health apps, en is een uniek expertsysteem ontwikkeld door ervaringsdeskundigen. Met de MIA app kan de patiënt gemakkelijk en overal, een medische klacht beschrijven. Deze info wordt veilig en met toestemming in een samenvatting omgezet en naar de (huis)arts verstuurd. Zo neemt de MIA suite tijdrovende taken uit handen van de arts met als resultaat een kwalitatief beter, efficiënter maar bovenal patiëntgerichter consult.

Meer weten over MIA?

Vraag nu een demo aan!

Synergisme tussen arts en machine, het beste van beide werelden.

De MIA suite faciliteert het spreekuur met beslissingsondersteunende AI (Artificial Intelligence ofwel kunstmatige intelligentie: de Medvice.Ai), zodat de (huis)arts in tijden van drukte, weloverwogen beslissingen kan nemen tijdens het consult.

medische gegevens

Efficiëntere consulten, betere kwaliteit data

De MIA suite automatiseert niet alleen het consult proces, maar verzamelt, verwerkt en structureert medische data anoniem, met toestemming en in lijn met AVG eisen.

Artificial intelligence eHealth

Artificial Intelligence

De MIA suite gebruikt zelflerende algoritmen (Medvice.Ai) die de (huis)arts ondersteunen in anamnese-voering, diagnose-vorming en alarmsymptoom detectie.

Waarom Medvice?

Medvice is opgericht door artsen die de omslachtigheid van zorgprocessen persoonlijk hebben ervaren. De MIA suite is uniek, omdat deze het spreekuur efficiënter maakt door tijdrovende zorgtaken te automatiseren. Zo wordt de werk- en administratiedruk onder zorgverleners fors verlaagd en is de resultante een persoonlijker consult waarin de patiënt centraal staat.

De intuïtieve MIA-app is ontwikkeld in samenwerking met Pharos, om zo de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid te garanderen ongeacht uw achtergrond of bekwaamheid.


phone thumbnail

Gemakkelijk

Gebruik de MIA Mobile app al vanuit huis met een zorgvraag. Zo kan onnodig bezoek aan de huisarts of de eerste hulp worden vermeden. Goed voor de portemonnee en goed voor de maatschappij.

Helder

Verhelder uw lichamelijke klacht vanuit huis of terwijl u wacht. Dit kan heel eenvoudig met de gebruiksvriendelijke en intuïtieve MIA Mobile (voor thuis) of MIA zuil (voor in de wachtkamer).

Geruststellend

Krijg direct en gepersonaliseerd 1-op-1 geruststellend advies van de huisarts als uw kwaal prima thuis te behandelen is.

Meer informatie

Medvice.Ai is gebaseerd op het verzamelen van vrijwillig gedeelde en geanonimiseerde gegevens, voor een snelle en zeer nauwkeurige identificatie van atypische symptomen.


phone thumbnail

Volledig

Bereid uw consult zonder moeite voor. Ontvang een volledig gegenereerde anamnese status van de patiënt, ruim voordat u de patiënt ziet of spreekt.

Tijdbesparend

Automatiseer tijdrovende taken. Bespaar typewerk en consulttijd en benut deze extra ruimte om op schema te blijven of om uw patiënt nog meer centraal te stellen.

Ontlastend

De MIA Suite verlaagt de werk- en administratie druk onder (huis)artsen door tijdrovende taken te automatiseren.

Meer informatie

Stroomlijn de door- en instroom van patiënten, verkort de wachttijd en verhoog de patiënttevredenheid binnen de muren van uw huisartsenpraktijk, of – post. Laat alleen patiënten komen die daadwerkelijk iets mankeren. Betrouwbaar, veilig en efficiënt met de MIA suite.


phone thumbnail

Gemakkelijk en snel inzetbaar

Het MIA dashboard voor arts en assistent kan eenvoudig naast een HIS/HAPIS omgeving in een beveiligde browser worden gebruikt. Medvice installeert de MIA suite software nooit op uw computers.

Interoperabel

De MIA suite ondersteunt (API en RPA) integratie met uw huidige HIS of HAPIS omgeving, zodat relevante medische data, veilig en zonder extra handelingen eenvoudig op de juiste plek komen te staan.

Ontlastend

Het gebruik van de MIA Mobile app verlaagt het aantal onnodige doktersbezoeken bij niet-urgente zorgvragen.

Meer informatie

Oprichters

Tareq Jaber
Tareq Jaber

Medeoprichter & CEO

Ziyaad Jaber
Ziyaad Jaber

Medeoprichter & COO

Partnerships

De MIA suite wordt ontwikkeld in samenwerking met het LUMC, TU Delft, Pharos en meerdere zorginstellingen zodat de oplossing naadloos en voor alle gebruikers geïmplementeerd kan worden in zorginstellingen in binnen- en buitenland.

In samenwerking met

tu delft logo
pharos logo
Leiden UMC  logo

Early Adopters

groepspraktijk huisartsen bergh
Smash huisarsenpost
Ziekenhuis Den Haag
Stichting Primair Huisartsenposten

Partners

Medvice Nvidia eHealth
rockstart medvice
Arts Portaal
YESDelft! partner

Media

De Telegraaf heeft onlangs een artikel over ons gepubliceerd genaamd, 'Hulp van digitale doktersassistent'. Klik op deze link om het artikel te bekijken of bekijk het artikel van Silicon Canals.

telegraaf-logo.png

Referenties

Veelgestelde vragen

De globale gezondheidszorg is om verschillende redenen overbelast. In veel landen vergrijst de bevolking en is er meer medische zorg nodig. Op veel plaatsen is er een algemeen tekort aan medici. In Nederland functioneert de huisarts als 'poortwachter' voor bijna alle gezondheidszorg, wat betekent dat daardoor deze professionals veel werkdruk kunnen ervaren. Dit is met name het geval als patiënten met niet-urgente lichamelijke klachten vaak de acute gezondheidszorg opzoeken. Medvice tracht deze overbelasting op twee manieren te verminderen:

- Door de anamnese (medische interview) en de statusvoering voor de arts te automatiseren. Dit gebeurt met de MIA-applicatie. Hiermee kunnen patiënten vanuit thuis op een interactieve en gebruiksvriendelijke wijze hun lichamelijke klachten verhelderen.

- Door de MIA mobile app buiten de kliniek in te zetten, kunnen patiënten al op afstand hun informatie veilig en met toestemming hun lichamelijke klachten verhelderen. Zo kunnen telefoonartsen of huisartsen een e-consult starten en de patiënten toestroom op een verantwoorde manier beperken. Daarmee verlagen wij zo de druk op deze klinieken.

Klinisch redeneren is noodzakelijk voor artsen om de juiste diagnose te kunnen stellen of een medische beslissing te kunnen nemen. De basis voor klinisch redeneren is meestal associatief van aard, waarbij risico-, leefstijl- en epidemiologische factoren een belangrijke rol spelen. In de praktijk verschijnen er zelden patiënten die alle klassieke symptomen van een bepaalde ziekte vertonen; vaak vertonen ze atypische symptomen. Daarnaast ziet men in de praktijk vaak dat het medisch verhaal, de medische voorgeschiedenis of triage-informatie gewoonweg niet volledig is gedocumenteerd. Artsen lopen dan het risico hun diagnose en behandelplan te baseren op onvolledige of onduidelijke data. Medvice ontwikkelt beslissingsondersteunende algoritmen die getraind zijn met door de MIA verkregen data. Dit algoritme is dan in staat zijn om een lijst van mogelijke diagnoses ("differentiaaldiagnose") te voorspellen welke gebeurt aan de hand van het analyseren van onvolledige informatie of met een atypische combinatie van symptomen. Op de lange termijn kan Machine Learning technologie functioneren als een zeer deugdelijk screeningsinstrument om verbanden op te pikken die de huisarts mogelijk gemist heeft.

Machine Learning systemen vertrouwen op "trainingsdata" om hun nauwkeurigheid te verhogen. In sommige sectoren, zoals de automobielsector, zijn relevante datasets direct beschikbaar, omdat ze door de autobedrijven zelf worden gegenereerd. Bijna alle andere sectoren, en met name de gezondheidszorg, zijn echter afhankelijk van gegevens van derden of van "textboek"-datasets (ook wel synthetische data genoemd). De meeste bedrijven hechten daarom grote waarde aan gestructureerde, gestandaardiseerde en complete datasets, maar weten ook dat deze datasets niet eenvoudig of goedkoop te verkrijgen zijn. Medvice ontwikkelt als eerste anamnese-software welke het data schaarste probleem oplost. Met de MIA-suite kan er veilig en anoniem, met toestemming van de patiënt, gestandaardiseerde, gestructureerde, gelabelde datasets gegenereerd worden ten behoeve van het trainen van de Medvice.AI, terwijl op dat moment door de MIA ook waarde wordt gecreëerd voor de efficiëntieverbetering van zorgprocessen: een gesloten systeem. Er zit geen limiet aan deze vorm van dataverzameling, en de toenemende snelheid waarmee data wordt verkregen tijdens de opschalingsfase kan een significante ontwikkeling zijn voor het trainen van Machine Learning systemen voor de zorg.

Medvice biedt als eerste Medtech startup een volledig dienstenpakket aan dat is ontworpen om het gehele zorgpad van een patiënt te ondersteunen: van huis tot spreekkamer. De MIA-suite gebruikt de nieuwste technologieën om overdracht van medisch relevante gegevens tussen patiënt en arts, op een veilige en pragmatische manier te faciliteren, in de wachtkamer of op afstand. Daarnaast haakt de MIA-suite in op tijdrovende essentiële anamnese en statusvoering en automatiseert deze. Dit scheelt een arts veel typewerk en maakt een consult patiënt centraler. Medvice faciliteert en verbetert de gehele klinische workflow.

Als patiënt wordt u gevraagd om gegevens te delen nadat u de gegevens van uw medische klachten hebt ingevuld met behulp van de Medvice Medisch-Interactieve Anamnese, of MIA-suite. De gegevens worden alleen gedeeld nadat u geïnformeerde toestemming hebt verleend. Deze gegevens hebben betrekking op zuiver -niet identificeerbare- medische data. Identificeerbare persoonsgegevens worden niet opgeslagen en alleen met behulp van een verwerkersovereenkomst of na toestemming van de patiënt verwerkt. Als uitzondering geldt dat een patiënt die gebruikt maakt van MIA, automatisch toestemming verleent aan Medvice om identificeerbare persoonsgegevens gedurende maximaal 24 uur op te slaan ter voorkoming van dossierverwisseling tijdens het consult (verwisselen van dossiers kan potentieel tot gevaarlijke situaties leiden), en zodat de arts bij aankomst van de patiënt zijn of haar identiteit kan bevestigen. Op deze manier kan de arts controleren of de verstrekte medische gegevens ook bij die persoon horen. Het tijdelijk opslaan van deze persoonsgegevens gebeurt geheel pseudoniem en in lijn met de meeste recente AVG-richtlijnen. “Pseudoniem” betekent dat identificeerbare persoonsgegevens naar een niet-identificeerbare cryptografisch slot worden omgezet en gekoppeld worden aan de anonieme medische data. Op deze manier kan een arts alleen met het originele persoonsgegeven (BSN, verzekeraars- of patiëntnummer) afkomstig uit het EPD van de kliniek gedurende maximaal 24 uur toegang krijgen tot het gekoppelde MIA-dossier. Indien u als patiënt vooraf toestemming hebt verleend om uw data te delen, worden uw pseudonieme gegevens na 3 maanden opslag, volledig en onherleidbaar geanonimiseerd. Geeft u als patiënt geen toestemming, dan worden al uw gegevens na 24 uur direct verwijderd.

Meer vragen?

Vraag het aan Dr. Tareq door een bericht te sturen naar [email protected]

Download de toekomst

Medvice is momenteel in ontwikkeling en ons team maakt elke dag doorbraken. Meld u hieronder aan om het laatste nieuws en updates over Medvice te ontvangen.

Neem contact op

Medvice is in ontwikkeling: Op dit moment werken we samen met onze partners om onze technologie te perfectioneren. Meld u hieronder aan om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wij laten het u als eerste weten wanneer we van start gaan.

Required
Required
Required