Ontmoet uw slimme medische assistent voor zorginstellingen. artsen. patiënten.

Dé innovatieve oplossing voor soepele stroomlijning van patiëntenzorg binnen uw kliniek. Automatiseer tijdrovende consultprocessen en biedt tegelijkertijd de hoogste kwaliteit van patiëntenzorg aan.

Bespaar uzelf typewerk, verkrijg complete statussen in de juiste formaat, en kom sneller tot uw diagnose. MIA is uw persoonlijke co-assistent.

Vertel uw verhaal maar één keer. Voorzie uw arts van een zeer nauwkeurige samenvatting van uw lichamelijke klacht. Uw arts wordt zo minder afgeleid door de computer. Zo wordt uw consult dus persoonlijker, en staat u als patiënt nu écht centraal in de spreekkamer.

Hoe werkt MIA (Medische Interactieve Anamnese)?

Simpel! Als patiënt gebruikt u de MIA app om een gezondheidsklacht intuïtief te beschrijven. Deze info wordt dan veilig en met toestemming verstuurd naar uw arts, die een gegenereerde medische status ontvangt in precies het juiste formaat. De MIA neemt zo de tijdverslindende taken uit de handen van de arts en maakt zo elk consult efficiënter, kwalitatief beter en patiëntvriendelijker!

Meer weten over MIA?

Vraag nu een demo aan!

Synergisme tussen arts en machine, het beste van beide werelden.

De MIA-suite biedt unieke beslissingsondersteuning voor artsen aan. Dankzij de waardevolle bijdrage van “schone” data van artsen en patiënten tijdens gebruik van MIA, kunnen er slimme algoritmes worden getraind. Zo pakken wij bij Medvice ook het data schaarste probleem aan.

medische gegevens

Efficiëntere consulten, betere kwaliteit data

De Medvice MIA automatiseert niet alleen consultprocessen, maar verzamelt, verwerkt en structureert medische data anoniem en met toestemming.

Artificial intelligence eHealth

Artificial Intelligence

Medvice ontwikkelt slimme beslissingsmodulen welke zorgverleners in tijden van drukte ondersteunen om patiënten beter te kunnen screenen op alarmsymptomen en om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen bij diagnostiek

Waarom Medvice?

Medvice is opgericht door artsen die de omslachtigheid van zorgprocessen persoonlijk hebben ervaren. MIA is uniek, in dat het deze processen efficiënter maakt door tijdverslindende zorgtaken te automatiseren. Zo kunnen wij de werkdruk onder zorgverleners fors verlagen en dragen wij bij aan een persoonlijker consult waar de patiënt centraal staat.

De intuïtieve MIA-app is ontwikkeld in samenwerking met Pharos, om zo de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid te garanderen ongeacht uw achtergrond of bekwaamheid.


phone thumbnail

Gemakkelijk

Gebruik de MIA mobile als u thuis bent met een zorgvraag. Zo kunt u een onnodig bezoek besparen aan uw huisarts of de eerste hulp. Goed voor uw portemonnee en de maatschappij.

Helder

Verhelder uw lichamelijke klacht terwijl u wacht, of vanuit thuis. Dit kan heel eenvoudig met de intuïtieve MIA app.

Geruststellend

Laat u met een gerust hart nadenken over medische zorgen en beslissingen.

Meer informatie

Medvice.Ai is gebaseerd op het verzamelen van vrijwillige gedeelde en geanonimiseerde gegevens, voor een snelle en zeer nauwkeurige identificatie van atypische symptomen. Het gebruik van de MIA @home app verlaagt het aantal onnodige doktersbezoeken in de spoedzorg bij niet-urgente zorgvragen.

phone thumbnail

Volledig

Ontvang een volledig gegenereerde anamnese status van de patiënt al ruim voordat u de patiënt ziet of spreekt.

Tijdbesparend

MIA Automatiseer anamnesevoering en documentatie. Bespaar tikwerk en extra consulttijd en de extra ruimte om op schema te blijven of om uw patiënt meer centraal te stellen.

Zelfstandig

Medvice.Ai kan zelfstandig differentaaldiagnoses voorspellen.

Meer informatie

Medvice maakt gebruik van door MIA gegenereerde “patient reported” data. Deze data is schoon, betrouwbaar en écht. Met toestemming kan Medvice.Ai zo atypische presentaties herkennen en differentiaaldiagnoses opstellen.


phone thumbnail

Gemakkelijk inzetbaar

Het Dashboard kan makkelijk naast een ZIS/HIS/HAPIS omgeving in een beveiligde browser worden gebruikt.

Verkort de wachttijden

MIA verbetert de klinische workflow, verkort wachttijden, verlaagt werkdruk onder zorgverleners en verhoogt de patiënt -tevredenheid en -centraliteit.

Verlaagt de werkdruk

De MIA Dashboard verlaagt de werkdruk onder artsen door tijdrovende statusvoering van gegevens te automatiseren. Zo maken wij consult ook kosten-effectiever.

Meer informatie

Oprichters

Tareq Jaber
Tareq Jaber

Medeoprichter & CEO

Ziyaad Jaber
Ziyaad Jaber

Medeoprichter & COO

Partnerships

De MIA suite wordt ontwikkeld in samenwerking met het LUMC, TU Delft, Pharos en meerdere zorginstellingen zodat de oplossing naadloos en voor alle gebruikers geïmplementeerd kan worden in zorginstellingen in binnen- en buitenland.

In samenwerking met

tu delft logo
pharos logo
Leiden UMC  logo

Early Adopters

groepspraktijk huisartsen bergh
Smash huisarsenpost
Ziekenhuis Den Haag
Stichting Primair Huisartsenposten

Partners

Medvice Nvidia eHealth
rockstart medvice
Arts Portaal
YESDelft! partner

Media

De Telegraaf heeft onlangs een artikel over ons gepubliceerd genaamd, 'Hulp van digitale doktersassistent'. Klik op deze link om het artikel te bekijken of bekijk het artikel van Silicon Canals.

telegraaf-logo.png

Referenties

Veelgestelde vragen

De globale gezondheidszorg is om verschillende redenen overbelast. In veel landen vergrijst de bevolking en is er meer medische zorg nodig. Op veel plaatsen is er een algemeen tekort aan medici. In Nederland functioneert de huisarts als 'poortwachter' voor bijna alle gezondheidszorg, wat betekent dat daardoor deze professionals veel werkdruk kunnen ervaren. Dit is met name het geval als patiënten met niet-urgente lichamelijke klachten vaak de acute gezondheidszorg opzoeken. Medvice tracht deze overbelasting op twee manieren te verminderen:

- Door de anamnese (medische interview) en de statusvoering voor de arts te automatiseren. Dit gebeurt met de MIA-applicatie. Hiermee kunnen patiënten vanuit thuis op een interactieve en gebruiksvriendelijke wijze hun lichamelijke klachten verhelderen.

- Door de MIA mobile app buiten de kliniek in te zetten, kunnen patiënten al op afstand hun informatie veilig en met toestemming hun lichamelijke klachten verhelderen. Zo kunnen telefoonartsen of huisartsen een e-consult starten en de patiënten toestroom op een verantwoorde manier beperken. Daarmee verlagen wij zo de druk op deze klinieken.

Klinisch redeneren is noodzakelijk voor artsen om de juiste diagnose te kunnen stellen of een medische beslissing te kunnen nemen. De basis voor klinisch redeneren is meestal associatief van aard, waarbij risico-, leefstijl- en epidemiologische factoren een belangrijke rol spelen. In de praktijk verschijnen er zelden patiënten die alle klassieke symptomen van een bepaalde ziekte vertonen; vaak vertonen ze atypische symptomen. Daarnaast ziet men in de praktijk vaak dat het medisch verhaal, de medische voorgeschiedenis of triage-informatie gewoonweg niet volledig is gedocumenteerd. Artsen lopen dan het risico hun diagnose en behandelplan te baseren op onvolledige of onduidelijke data. Medvice ontwikkelt beslissingsondersteunende algoritmen die getraind zijn met door de MIA verkregen data. Dit algoritme is dan in staat zijn om een lijst van mogelijke diagnoses ("differentiaaldiagnose") te voorspellen welke gebeurt aan de hand van het analyseren van onvolledige informatie of met een atypische combinatie van symptomen. Op de lange termijn kan Machine Learning technologie functioneren als een zeer deugdelijk screeningsinstrument om verbanden op te pikken die de huisarts mogelijk gemist heeft.

Machine Learning systemen vertrouwen op "trainingsdata" om hun nauwkeurigheid te verhogen. In sommige sectoren, zoals de automobielsector, zijn relevante datasets direct beschikbaar, omdat ze door de autobedrijven zelf worden gegenereerd. Bijna alle andere sectoren, en met name de gezondheidszorg, zijn echter afhankelijk van gegevens van derden of van "textboek"-datasets (ook wel synthetische data genoemd). De meeste bedrijven hechten daarom grote waarde aan gestructureerde, gestandaardiseerde en complete datasets, maar weten ook dat deze datasets niet eenvoudig of goedkoop te verkrijgen zijn. Medvice ontwikkelt als eerste anamnese-software welke het data schaarste probleem oplost. Met de MIA-suite kan er veilig en anoniem, met toestemming van de patiënt, gestandaardiseerde, gestructureerde, gelabelde datasets gegenereerd worden ten behoeve van het trainen van de Medvice.AI, terwijl op dat moment door de MIA ook waarde wordt gecreëerd voor de efficiëntieverbetering van zorgprocessen: een gesloten systeem. Er zit geen limiet aan deze vorm van dataverzameling, en de toenemende snelheid waarmee data wordt verkregen tijdens de opschalingsfase kan een significante ontwikkeling zijn voor het trainen van Machine Learning systemen voor de zorg.

Medvice biedt als eerste Medtech startup een volledig dienstenpakket aan dat is ontworpen om het gehele zorgpad van een patiënt te ondersteunen: van huis tot spreekkamer. De MIA-suite gebruikt de nieuwste technologieën om overdracht van medisch relevante gegevens tussen patiënt en arts, op een veilige en pragmatische manier te faciliteren, in de wachtkamer of op afstand. Daarnaast haakt de MIA-suite in op tijdrovende essentiële anamnese en statusvoering en automatiseert deze. Dit scheelt een arts veel typewerk en maakt een consult patiënt centraler. Medvice faciliteert en verbetert de gehele klinische workflow.

Als patiënt wordt u gevraagd om gegevens te delen nadat u de gegevens van uw medische klachten hebt ingevuld met behulp van de Medvice Medisch-Interactieve Anamnese, of MIA-suite. De gegevens worden alleen gedeeld nadat u geïnformeerde toestemming hebt verleend. Deze gegevens hebben betrekking op zuiver -niet identificeerbare- medische data. Identificeerbare persoonsgegevens worden niet opgeslagen en alleen met behulp van een verwerkersovereenkomst of na toestemming van de patiënt verwerkt. Als uitzondering geldt dat een patiënt die gebruikt maakt van MIA, automatisch toestemming verleent aan Medvice om identificeerbare persoonsgegevens gedurende maximaal 24 uur op te slaan ter voorkoming van dossierverwisseling tijdens het consult (verwisselen van dossiers kan potentieel tot gevaarlijke situaties leiden), en zodat de arts bij aankomst van de patiënt zijn of haar identiteit kan bevestigen. Op deze manier kan de arts controleren of de verstrekte medische gegevens ook bij die persoon horen. Het tijdelijk opslaan van deze persoonsgegevens gebeurt geheel pseudoniem en in lijn met de meeste recente AVG-richtlijnen. “Pseudoniem” betekent dat identificeerbare persoonsgegevens naar een niet-identificeerbare cryptografisch slot worden omgezet en gekoppeld worden aan de anonieme medische data. Op deze manier kan een arts alleen met het originele persoonsgegeven (BSN, verzekeraars- of patiëntnummer) afkomstig uit het EPD van de kliniek gedurende maximaal 24 uur toegang krijgen tot het gekoppelde MIA-dossier. Indien u als patiënt vooraf toestemming hebt verleend om uw data te delen, worden uw pseudonieme gegevens na 3 maanden opslag, volledig en onherleidbaar geanonimiseerd. Geeft u als patiënt geen toestemming, dan worden al uw gegevens na 24 uur direct verwijderd.

Meer vragen?

Vraag het aan Dr. Tareq door een bericht te sturen naar [email protected]

Download de toekomst

Medvice is momenteel in ontwikkeling en ons team maakt elke dag doorbraken. Meld u hieronder aan om het laatste nieuws en updates over Medvice te ontvangen.

Neem contact op

Medvice is in ontwikkeling: Op dit moment werken we samen met onze partners om onze technologie te perfectioneren. Meld u hieronder aan om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en wij laten het u als eerste weten wanneer we van start gaan.

Required
Required
Required