4 april, 2022,

COVID-19 pandemie heeft mankementen in huisartsenzorg blootgesteld.

6 minuten lezen

Digital Medical Innovations

Huisartsen kunnen moeilijk een opvolger vinden.

Dat huisartsen vóór de coronapandemie door de enorme werkdruk nog nét hun hoofd boven water konden houden was bekend, maar helaas werd dit veelvoorkomend probleem al te vaak genegeerd. Zelfs midden van de pandemie kwam erkenning van de langer bestaande sudderende crisis onder huisartsen als mosterd na de maaltijd. Huisartsen kampten in de afgelopen twee jaar met een significante verhoging in werkdruk, personeelstekorten en toename van burn-out klachten, blijkt uit een enquête uitgevoerd door de Vereniging voor Praktijk-houdende Huisartsen in opdracht van NPO-radio 1- programma De Publieke Tribune [bron]. Daarnaast wordt het voor praktijkhouders nu steeds lastiger om op tijd een opvolger te vinden, waardoor vele patiënten al een aantal maanden geen vaste huisarts kunnen vinden.

Zorg niet toekomstbestendig.

De huisartsenzorg in Nederland is zoals deze nu is opgezet, niet duurzaam en toekomstbestendig genoeg. Dit is geen nieuws, daar bovengenoemde problemen al sinds begin 2000 geanticipeerd werden. De coronacrisis was dus niet de oorzaak maar juist de katalysator van de nu zeer gefragmenteerde en onderbezette sector in de Nederlandse gezondheidszorg.

Het LHV heeft dit tekort al mooi aangekaart. Aan de hand van een factsheet beschreven ze in 2019 vraag en aanbod van huisartsenzorg voor de nabije toekomst, waarbij het jaar 2023 vergeleken met 2028. Hieruit werd geconcludeerd dat, wanneer onze zorgvraag met 1.8% stijgt er in 2023 én in 2028 een tekort zal ontstaan aan aanbod van huisartsenzorg. Over het algemeen was er in 2019 al sprake van een tekort aan huisartsen en praktijkhouders onder meer dan 29% van de praktijken. Hierbij gaf 64% van de ondervraagde huisartsen aan dat er een direct probleem zal optreden als een collega bijvoorbeeld ziek wordt en dat noodzakelijke werkzaamheden niet altijd kunnen worden afgerond  [bron].

 

 

Consensus over "hybride zorg".

Een dergelijke voorspelling reflecteert dat de huisartsenzorg op de lange termijn alles behalve duurzaam zal zijn, net zoals we deze zullen verwachten bij de klimaatcrisis vanwege gebruik van fossiele brandstoffen. Nú hebben we nog de tijd om dit probleem aan te kaarten, maar hoe dit probleem precies aangepakt moet worden is nog altijd een discussie.

Toch lijkt er al consensus te komen onder de essentiële stakeholders van de huisartsenzorg (LHV, NHG, Nictiz, NZA). Het is intussen duidelijk dat digitalisering en digitale reorganisatie van de zorg en zorgprocessen, “hybride zorg” , de oplossing van de toekomst zal zijn. Een oplossing dat ons zal leiden naar kwalitatief betere “value-based” gerichte zorg met een verbeterde kosteneffectiviteit en efficiëntie in de instroom en doorstroom van patiënten. Het CMIO netwerk heeft een manifest opgezet om digitalisering van de huisarstenzorg de komende vijf jaar te versnellen [bron].

Een goed voorbeeld van hoe digitalisering in de zorg mede kan leiden tot het gedeeltelijk oplossen van het huisartsentekort, is om de werkdruk onder huisartsen te verlagen door het aantal onnodige zorgvragen te verminderen en zelfzorg te stimuleren.

Digitalisering leidt tot effectievere workflow in de zorg. 

Dit werd goed weergegeven in een onderzoek uitgevoerd door het LUMC en gepubliceerd in de British Medical Journal [bron]. In dit onderzoek kwam naar voren dat een eenvoudige website voor patiënten in de eerste lijn (www.thuisarts.nl) ervoor zorgde dat na 2 jaar al 12% minder vaak beroep werd gedaan op de huisarts. De overheid beseft de toegevoegde waarde van digitalisering ook en wil daarom het gebruik van digitale toepassingen voor zorg en ondersteuning stimuleren [bron].

Tenslotte begrijpen we dit ook bij Medvice omdat wij tot dezelfde conclusie zijn gekomen. Met het MIA Suite platform dragen we daarom ons steentje bij. Door de zorg niet alleen maar te digitaliseren, maar te innoveren. Zorgprocessen tillen we zo naar een nieuw en effectiever niveau om de praktijk van de toekomst alvast een plek te geven.

 Meer te weten komen over MIA?

Plan een demo!