20 november, 2020,

Interactieve anamnese moet eilandjes verbinden

4 minuten lezen

Digital Medical Innovations

Het verbeteren van de ondersteuning van zorgprofessionals. Dat was het doel waarmee Tareq en Ziyaad Jaber begin 2019 Medvice hebben opgericht. Inmiddels zijn ze druk bezig met de ontwikkeling van het instrument dat die ondersteuning moet geven: de MIA-suite. MIA staat voor ‘Medisch Interactieve Anamnese’. Medvice wil het hele proces van de intake in de eerste lijn, zowel voor patiënt als voor zorgverlener, beter stroomlijnen en voeden met AI. MIA draait inmiddels als pilot bij een huisartsenpost en in een huisartsenpraktijk.

Medvice is ontstaan uit de behoefte de ondersteuning van de zorg te verbeteren. Beide broers zijn zelf arts. Zij combineerden jarenlang hun werk als arts met het voorbereidende werk voor Medvice, tot de officiële start op 30 januari 2019.

Hoewel hun missie een positieve is, noemt Tareq nog wel de frustratie die hem bijbleef uit die tijd: “Overvolle wachtkamers, dringende hulpvragen die helemaal niet zo dringend bleken en vooral veel administratie.” Ziyaad vult aan: “Het was ook werken met verouderde software. Hoe verder de moderne tijd voortschreed, met steeds mooiere hulpmiddelen, hoe trager en verouderder de medische software aan ging voelen.”

Missie

Wat ze hopen te bereiken, is het op een efficiënte wijze te ondersteunen van processen in met name de eerste lijn. Eilandjes verbinden. Door inzet van AI het medisch consult van begin tot eind ondersteunen, zowel voor de zorgverlener als de patiënt.
    
MIA draait op dit moment al op een zuil, in de huisartsenpraktijk. Maar het zal uiteindelijk een mobiele applicatie worden. Ziyaad laat een werkende demo zien (zie ook afbeelding rechterpagina), waarbij duidelijk is te zien dat veel aandacht is besteed aan de gebruikers-
interface. Eenvoudig, stapsgewijs en intuïtief werkend voor de patiënt. Het resultaat is een in natuurlijke taal geformuleerde volledige anamnese die zo het HIS in kan.

“Nu nog zijn de vragenlijsten door ons geprogrammeerd op basis van bestaande kennis”, legt Tareq uit. “Maar met de antwoorden en uitkomsten voeden we de AI. Daarmee hopen we steeds beter een bruikbare differentiaaldiagnose te kunnen leveren. Maar ook kunnen we de manier van vragen stellen steeds beter afstemmen op de gegeven antwoorden.

Het systeem zelf zal in de loop der jaren intelligenter worden.” Als ik de vergelijking noem met het opvoeden van een kind beamen ze dit beiden: “Ja, waarbij de AI het kind is en de huisartsen de ouders.”

 

Over vijf jaar

Uiteraard ben ik benieuwd hoe de zorg er dan over vijf jaar uit zou kunnen zien. Tareq relativeert eerst: “Als je het vergelijkt met de auto, is het ook niet zo dat er ineens geen benzineauto’s meer rijden en alleen nog elektrische. Dat gaat geleidelijk. Het is een transitie, stap voor stap.”

Toch is de ambitie duidelijk als de broers de gewenste situatie over vijf jaar beschrijven: “Dan is de MIA-suite actief in Nederland en het buitenland. De AI is goed getraind en zelfstandig geïmplementeerd. Een flink deel van de patiënten heeft een mooie app op zijn telefoon, waarbij ze overal en op ieder moment hun klachten kunnen melden, geleid door de AI. En waar ze, à la Uber, kunnen zien bij welke praktijk ze wanneer terecht kunnen.”

Duidelijk is ook dat de broers al internationaal denken. Voor de Nederlandse situatie zal hun platform veel meer gericht zijn op de eigen huisartsenpraktijk. Maar het hele proces van contact opnemen met de praktijk en de voorbereiding op het daadwerkelijke bezoek (al dan niet op afstand) zal flink gestroomlijnd worden.

 

Nut voor huisarts

MIA probeert een deel van de statusvoering uit handen te nemen. Denk dan met name aan de anamnese. De demo is hierin duidelijk: dat lijkt inderdaad op de tekst zoals ik het zelf in mijn HIS zou zetten, en het is mooi compleet.

De broers schetsen een beeld waarbij er meer overzicht is van de hulpvraag van patiënten, zodat er een betere voorsortering mogelijk is. De UI moet zo geprogrammeerd zijn dat er zo weinig mogelijk handelingen nodig zijn. En uiteindelijk verwachten ze door deze betere efficiëntie minder herhaalbezoeken én minder verwijzingen.

 

Nut voor patiënt

Waar Medvice vooral veel aandacht aan wil besteden, is wat ze de customer experience noemen. Simpel gezegd: de patiënt kan op een persoonlijke gerichte manier zijn verhaal beter kwijt. De tijd in de wachtkamer kan desgewenst al gebruikt worden om het consult te starten. Maar ook de app thuis of onderweg moet vooral gebruiksvriendelijk zijn.

Bij het schetsen van hoe de zorg er uit kan zien vullen ze mijn suggestie aan dat voor een deel de rol van de doktersassistent wordt overgenomen: “Doktersassistent vóór het consult, op een bijzondere, persoonlijke wijze. Maar ook ín de spreekkamer, als een soort coassistent.” Uiteindelijk wordt het hele proces van intake tot en met de afspraak zelf gestroomlijnd.

 

Crisis of kans

Medvice betrok in maart voor het eerst haar eigen kantoorpand. De lockdown die vrijwel meteen hierop volgde, was in eerste instantie dan ook echt een crisis. Ook de pas gestarte pilot kwam abrupt tot stilstand. Die in-clinic pilot met de zuil, zou eigenlijk als springplank moeten fungeren voor de MIA mobiele suite.

Maar zoals echte ondernemers betaamt, werd de uitdaging om van de crisis een kans te maken, van harte aangegaan. Ze besloten om toch maar door te gaan met de ontwikkeling van de mobiele suite. En het feit dat er in de maatschappij nadruk op werd gelegd afstand te houden, was uiteindelijk een stimulans om mobiel versneld te ontwikkelen. Hoe meer er vanuit huis geregeld kon worden, hoe beter. Uiteindelijk is de keuze gemaakt om beide producten te blijven ontwikkelen: de zuil in de praktijk en de mobiele versie. Al was het maar omdat er positieve reacties komen van organisaties waar de zuil staat; Het commentaar was namelijk dat het de organisatie een uitstraling geeft van innovatie en durf.

 

Overige stimulerende factoren

Aansluitend op die coronacrisis: digitale zorg is ineens enorm gewild. Toch realiseren Tareq en Ziyaad zich dat een deel van die belangstelling tijdelijk zou kunnen zijn en benadrukken ze altijd al wel in digitale zorg geloofd te hebben. Met de al forse maar ook telkens stijgende zorgvraag, is dat eigenlijk de belangrijkste factor. De vraag naar efficiëntere workflows is nu belangrijker dan ooit.

 

Remmende factoren

Hoewel er nog wel een uitdaging is bij ouderen en laaggeletterden bij de omgang met digitale middelen, geloven de broers in het feit dat juist daarom de software simpel moet ogen. Een hele grote belemmering is het uiteindelijk niet. Wat echt gevoeld wordt als dé grote rem op innovatie, vinden ze de vendor lock-in.

Veel partijen, zoals HIS-leveranciers, willen toch zelf het liefst het wiel uitvinden. Maar die tijd is geweest. Er is een hele sterke behoefte aan goede API’s. Koppelbaarheid zou toch de verwachting van nu moeten zijn? Een verzuchting die we bij meer zorginnovators horen.

 

Bron: ICT&health - #5 - oktober 2020Meer te weten komen over MIA?

Plan een demo!