Disclaimer

 

Deze MIA-suite (de "App") en de website www.medvice.io/nl (de "Website") zijn eigendom van respectievelijk Medvice Digital Health BV en Medvice Enterprises B.V. (hierna te noemen "Medvice"). Medvice is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer resp. 73850691 & 75265958, Nederland.

 

Algemeen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en de App. Door gebruik te maken van de Website en de App gaat u akkoord met deze disclaimer.

 

Inhoud van de Website

Medvice behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website en de App, evenals deze disclaimer, op elk moment en zonder verplichting om u hiervan op de hoogte te stellen, te wijzigen. Medvice streeft ernaar om accurate en up-to-date inhoud op de Website te verstrekken. Het gebruik van (informatie op) de Website en de App is echter voor uw eigen risico. Ondanks onze inspanningen kan de inhoud van de Website en de App onvolledig, verouderd of onnauwkeurig zijn. Daarom wordt de inhoud van de Website en de App aan u verstrekt zonder enige garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid ervan. Alle prijzen die op de Website worden weergegeven, zijn onderhevig aan duidelijke fouten (bijvoorbeeld foutieve invoer of technische problemen). Medvice is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten. Op basis van deze fouten komt er geen overeenkomst tot stand tussen u en Medvice.

 

Aansprakelijkheid

Medvice is niet aansprakelijk voor enige schade of andere nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van (informatie op) de Website en de App. Alle acties die u onderneemt op basis van de verstrekte informatie op onze Website en de App zijn voor uw eigen risico. Op basis van duidelijke fouten, onvolledige of verouderde informatie komt er geen overeenkomst tot stand tussen u en Medvice. Medvice is niet aansprakelijk indien de Website en de App niet toegankelijk of beschikbaar zijn vanwege storingen of technische problemen, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden waardoor toegang tot de Website en de App wordt verkregen. Daarnaast is Medvice niet aansprakelijk voor de inhoud op de Website en de App die door derden wordt verstrekt. De Website en de App kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. Medvice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en/of diensten die door derden worden verstrekt. Elke aansprakelijkheid van medische aard valt onder de geldende wetten en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot de WGBO-wet (of haar internationale equivalent) in de regio's MENA, EU, VS, Canada. Medvice is niet aansprakelijk voor medisch advies dat wordt verstrekt door onafhankelijke artsen die optreden als dienstverleners op afstand. De dienstverlener draagt als enige de verantwoordelijkheid voor het medisch advies dat wordt verstrekt.

 

Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website en de App behoren toe aan Medvice, tenzij ze eigendom zijn van derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Medvice is het ten strengste verboden om (delen van) de Website en de App, informatie op de Website en de App, of enig ander materiaal dat op de Website en de App wordt weergegeven, openbaar te maken, te reproduceren, op te slaan of aan te bieden voor verkoop.

 

Toepasselijk recht

Deze disclaimer en eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website en de App vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland.

 

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan contact op met Medvice via [email protected].

 

Aanvullende clausules:

De app fungeert als een platform dat de verstrekking van medisch adviesdiensten in een B2C (Business-to-Consumer) capaciteit vergemakkelijkt. Het is cruciaal om te benadrukken dat Medvice, in zijn rol als bemiddelingsplatform, enkel de uitwisseling van advies tussen gebruikers en medische professionals faciliteert. Medvice verleent echter zelf geen medische diensten. Bijgevolg wordt uitdrukkelijk vermeld dat er geen arts-patiëntrelatie tot stand zal worden gebracht door het gebruik van dit platform. Elk verstrekt advies moet niet worden opgevat als een formele medische diagnose of behandeling. Gebruikers worden geadviseerd professioneel medisch advies in te winnen bij gekwalificeerde zorgverleners voor de juiste diagnose en behandeling van elke medische aandoening.

In het geval dat Medvice een open bètatestfase voor de app uitvoert. Gedurende deze periode zijn we actief op zoek naar feedback van gebruikers om de service te verbeteren en te optimaliseren. Wees u ervan bewust dat als onderdeel van de open bèta-aard, de app af en toe bugs, crashes of andere technische problemen kan ondervinden. Door deel te nemen aan de open bèta erkent u dat u deze potentiële uitdagingen begrijpt en accepteert. Daarom is Medvice niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of problemen die voortvloeien uit uw deelname aan de open bètasessie, inclusief maar niet beperkt tot gegevensverlies, systeemstoringen of andere nadelige effecten op uw apparaat of gegevens. We waarderen uw feedback en danken u voor uw geduld terwijl we werken aan het verfijnen en optimaliseren van de gebruikerservaring.

 

Laatste update: 12-09-2023